Épületinformációs Rendszerek – BIM – Moodle

Kötelezően választható specializációs tárgy

Oktatók: Kovács Ádám Tamás

Morfológia

Épületinformációs Rendszerek – BIM

A tantárgy célja, hogy bemutassa a BIM alapú tervezési folyamatban által használt épületinformációs rendszerek működését és az azokhoz tartozó kommunikációs és menedzsment módszereket. A kurzus során a hallgatók megismerhetik milyen plusz feladatok, szerepkörök, eljárások merülnek fel egy hagyományos tervezési folyamathoz képest. Cél, hogy a hallgatók megértsék és alkalmazni tudják a különféle BIM fogalmakat és e mentén maguk meg tudják szervezni és koordinálni egy épület tervezési folyamatát a legfrissebb digitális eszközök segítségével.