Geometriai Algoritmusok – Moodle

Kötelezően választható specializációs tárgy

Oktatók: Fehér Eszter

Morfológia

Geometriai Algoritmusok

A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a számítógépes geometria alapfogalmaival, 2D-3D objektumok reprezentációjával, fontosabb algoritmusaival és ezek építészeti alkalmazásával. A gyakorlatokon alapszintű programozási ismeretek elsajátítása után az elméleti tudásra építve különböző algoritmusok implementációjával oldunk meg geometriai feladatokat. Cél, hogy a megszerzett tudásra építve a hallgató képes legyen saját építészeti tervéhez vagy kutatásához kapcsolódó komplex geometriai probléma önálló megoldására.