Haladó számítógépes geometria – Moodle

Kötelezően választható specializációs tárgy

Oktatók: Pék Johanna

Morfológia

Haladó számítógépes geometria

A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebben megismerkedjenek az építészetben előforduló, differenciálgeometriai módszerekkel leírható görbékkel és felületekkel. A tantárgy sikeres teljesítésével a hallgató képessé válik számítógépes programokban a felületek matematikailag is helyes megjelenítésére, egyes épületek rekonstruálására, továbbá azokat – a megszerzett ismereteivel – módosítani, alakítani és kombinálni tudja. A gyakorlatokon vegyesen használjuk a GeoGebra, Wolfram Alpha és AutoCAD programokat.