Hídszerkezetek esztétikája – Moodle

Szabadon választható specializációs tárgy

Oktatók: Vígh Attila

Sziltan

Hídszerkezetek esztétikája

A látványos, „landmark”-szerű építészet kedvelt elemei a hídszerkezetek. Napjainkban egyre több olyan hídszerkezet épül, ahol építészmérnök bevonása lenne indokolt. Az igazán jó és előremutató szerkezeteknél a „design” és a statikai kialakítás egymást erősítve jelenik meg, ezért a tantárgy keretein belül ennek szerepét, fontosságát hangsúlyozzuk. Célkitűzésünk, hogy a hallgatók elsajátíthassák az alapvető hídépítési alapfogalmakat, a főbb hídszerkezeti típusokat, a típusválasztás szempontjait, valamint, hogy rálátásuk legyen az újonnan alkalmazott szerkezeti megoldásokra.