Szerkezetgeometria – szerkezettervezés – digitális technikák – Moodle

Kötelezően választható specializációs tárgy

Oktatók: Sajtos István, Ther Tamás

Sziltan

Szerkezetgeometria – szerkezettervezés – digitális technikák

A tárgy célkitűzése a tartószerkezetek vizsgálatára használt véges-elem módszer elvének és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemutatása és gyakorlati használatának, példákon keresztül történő, megismertetése. Bemutatásra kerül a módszer parametrikus környezetben történő használata is, ami lehetővé teszi az optimális tartószerkezet tervezési módszerek tárgyalását és gyakorlati használatának a bemutatását is.
A fő cél, a módszer megismerésén túl, a módszer digitális eszközei készség szintű alkalmazásának elsajátítása.