Transzformációk – Moodle

Kötelezően választható specializációs tárgy

Oktatók: Sebestény Ferenc

Rajzi

Transzformációk

A tárgy legfontosabb célja, hogy biztos tájékozódást, elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a síkbeli és térbeli geometriai transzformációkról, ezek építészeti tervezés és formaalkotás terén betöltött szerepéről, lehetőségeiről. Az elméleti geometriai ismereteket formaalkotási gyakorlatokkal, makettezéssel és számítógépes modellezési feladatokkal tesszük szemléletessé. A feladatok révén megtapasztalhatók a transzformációs és kompozíciós eljárásokban rejlő architektonikus tervezési gyakorlati lehetőségek. Az egyes transzformációs eljárások építészeti példákkal szemléltetve, tervezéselméleti eljárásokkal párhuzamba állítva kerülnek tárgyalásra.