Vasbetonszerkezetek Tervezése – Moodle

Kötelezően választható specializációs tárgy

Oktatók: Pluzsik Anikó, Karádi Dániel

Sziltan

Vasbetonszerkezetek Tervezése

A vasbeton tárgy a vasbeton gerenda, oszlop, lemez szerkezetek tervezését tárgyalja a méretezéstől a kiviteli tervezésig projectfeladaton keresztül. Projektfeladatként statikus irodából származó valós problémát dolgoznak fel a hallgatók. A szeminárium jellegű kontakt órákon az aktuális feladat megoldásához szükséges szerkezeti elemek ismertetése, méretezési eljárások, szabványok bemutatása történik, emellett önálló, illetve csoportos munka, a projektfeladat kidolgozása zajlik folyamatos tanári konzultációval. Ezt egészíti ki az anyaghoz kapcsolódó laboratóriumi bemutató, üzemlátogatás, épületlátogatás.