Forma és Szerkezet Specializáció

A specializáció tanterve hangsúlyosan épít az első hat félévben elsajátított ismeretekre és kompetenciákra. A specializáció tárgyaiban kiemelt szerepet kap a hallgató önálló, aktív közreműködése. A tervezési és a specializációs tárgyak egymást kölcsönösen kiegészítik, együttesen készítenek fel a specializációs diplomatervre. A specializáció törzsanyagában megjelenő tárgyak felosztása: Specializációs kötelezően választható tantárgyak – 18 kr, Specializáció tervezési tárgyai (projekt-, komplex-, és diplomatárgyak) – 52 kr, diploma előkészítő tárgy – 3kr, Specializáción kívüli kötelezően választható tárgyak – 6 kr.